AJUDES MENJADOR ESCOLAR CURS 15­/16

Els impresos es poden recollir a secretaria i s’han de presentar abans de dia 22 de gener.

Documentació que s’ha de presentar:

  1. ­ Sol∙licitud i annexes 4, 5, 6 i 7.
  2. ­ Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres majors de 16 anys.
  3. ­ Fotocòpia del llibre de família amb tots els components.
  4. Si és el cas, fotocòpia de:
  5. ­ Sentència de separació o divorci.
  6. ­ Certificat de convivència d’altres membres de la unitat familiar.
  7. ­ Llibre família nombrosa.
  8. ­ Certificat de discapacitat.
  9. ­ Documentació acreditativa de l’infant en acolliment.

Els comentaris estan tancats.