Membres del Claustre

 

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR Joan Gual Bergas
CAP D’ESTUDIS Magdalena Genovart Rosselló
SECRETÀRIA Joana Mª Munar Vallespir

 

EDUCACIÓ INFANTIL

3 Anys A

Antònia Maria Fons Salas

3 anys B

Maria Magdalena Jordà Gelabert

4 anys A

Maria Rosa Capó Tous

4 Anys B

Miquela Barceló Alzamora

5 anys A

Jésica Torres Morcillo

5 Anys B

Catalina Cirer Varquier

+1

Magdalena Genovart Rosselló

+2

Catalina Ribas Mas

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r A

Joana Maria Sureda

1r B

Maria Riutort Ribot

2n A

Antònia Ramis Amorós

2n B

Margalida Mestre Amengual

3r A

Antònia Real Horrach

3r B

Maria Beltran Amengual

4t A

Isabel Mayol Manera

4t B

Maria González Llompart

5è A

Antònia Torres Canet

5è B

Miquel Mascaró Pastor

6è A

Maria José Campaner Díaz

6è B

Toninaina Santamaria Villalonga

 

EQUIP DE SUPORT

PT

Miquela Tugores Pons

AD

Míriam Montes Guidux

AL

Magdalena Mestre Ferriol

PT

Coloma Mulet Ferriol

EOEP

Magdalena Payeras Ochogavia

 

LLENGUA ESTRANGERA

ANGLES 1

Joana Maria Pérez Ferrer

ANGLES 2

Pilar Amengual Borràs

ANGLES 3

Maria González Llompart

 

EDUCACIÓ FÍSICA

EF 1

Jaume Bauzà Coll

EF 2

Toninaina Santamaria Villalonga

 

MÚSICA

Música

Estela Tortella Soler

 

RELIGIÓ

Religió

Montserrat Pascual Fuster

 

Anuncis