Projectes

PROJECTES DE CENTRE

PROJECTE D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA:

 • Inclusivitat, metodologies actives i treball cooperatiu.

SOM COMUNITAT:

 • Trobades: L’escola que volem.
 • Trobades familiars.
 • Jornada de pares.
 • Cooperació per la Pau – Teatre fòrum.
 • Pla de convivència.
 • Pràctiques Restauratives.
 • Prevenció Assetjament escolar.

PROJECTE DE GESTIÓ DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA.

FONS DE LLIBRES:

 • Es fonamenta en la reutilització durant quatre cursos escolars dels llibres de text pels/per les alumnes que es comprometen a fer-ne un bon ús.

DE LA TERRA AL CURRÍCULUM:

 • Hort escolar. Parades en crestall, corralet, bosc mediterrani, plantes aromàtiques.
 • La botiga ecològica.
 • Tallers de cuina.
 • Selecció i recollida de residus.
 • Estalvi d’energia.
 • Botigueta de materials.
 • Berenars de fruita.

FONS SOLIDARI:

 • Protocol d’ajuda per a les famílies que es troben en una greu situació econòmica o de vulnerabilitat social.
 • Berenars i cursa Solidària.

XARXIPÈLAG :

 • Pàgina Web, Blocs d’aula,
 • La ràdio Radiomilans.
 • Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement.

JOCS DE PATI:

 • Un pati per a tots: torn d’ús de les pistes i els jocs exteriors.
 • Autoregulació en el joc.

ANIMACIÓ A LA LECTURA:

 • Apadrinament lector
 • Servei de préstec de llibres
 • Bibliopati
 • Visites a la biblioteca municipal

EDUCACIÓ VIAL:

 • Policia Tutor
 • Sessions Teòriques
 • Parc Vial

FESTES POPULARS

 • Celebració de les festes populars i tradicionals: Les Verges, Nadal, Sant Antoni, Sa Rua, Pasqua, Sant Jordi, Sant Marc, festa de final de curs.

 

 

 

Anuncis