Ajudes menjador 16/17

AJUDES MENJADOR ESCOLAR CURS 2016-17

Els impresos es poden recollir a secretaria i s’han de presentar abans de dia 23 de MAIG.

Documentació que s’ha de presentar:

 • Sol·licitud i annex 2 , SIGNATS.
 • Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres majors de 16 anys.
 • Fotocòpia del llibre de família amb tots els components.

Si és el cas, fotocòpia de:

 • Sentència de separació o divorci.
 • Certificat de convivència d’altres membres de la unitat familiar.
 • Llibre família nombrosa.
 • Certificat de discapacitat.
 • Documentació acreditativa de l’infant en acolliment.


AJUDES MENJADOR ESCOLAR CURS 15­/16

Els impresos es poden recollir a secretaria i s’han de presentar abans de dia 22 de gener.

Documentació que s’ha de presentar:

 1. ­ Sol∙licitud i annexes 4, 5, 6 i 7.
 2. ­ Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres majors de 16 anys.
 3. ­ Fotocòpia del llibre de família amb tots els components.
 4. Si és el cas, fotocòpia de:
 5. ­ Sentència de separació o divorci.
 6. ­ Certificat de convivència d’altres membres de la unitat familiar.
 7. ­ Llibre família nombrosa.
 8. ­ Certificat de discapacitat.
 9. ­ Documentació acreditativa de l’infant en acolliment.


Beques NESE 2015/2016

Bon dia,
Vos informem que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2015-2016.
A la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat, Secretaria General, Secció de Beques, ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2015-2016 (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2421753), a l’apartat de documents relacionats hi trobareu els documents següents:
· Convocatòria oficial (BOE 183 d’1 d’agost de 2015)
· Sol·licitud oficial
· Instruccions per emplenar la sol·licitud

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques al telèfon 971 17 77 58 o al correu electrònic beques@sgtedu.caib.es.


Ajudes de menjador, curs 2014-2015

ScreenClip

Ajudes de menjador, per més informació visitau l’enllaç o passau per secretaria a partir de dia 8 de gener.


Beques NESE 2014-2015

Convocatòria Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (2014-2015). Des el 14 de Juliol al 30 de setembre

Més informació a la pàgina del MEC

ScreenClip