Informació Carnestoltes

Dimecres 6 de febrer

Els alumnes d’Educació infantil poden venir desfressats del que vulguen.

Dijous dia 7 de febrer

Farem la tradicional RUA (en cas de fer mal temps la farem dimarts 12 de febrer).

L’itinerari serà: CEIP Rodamilans, Son Costa, Aljubs, S Llorenç, Rosa, Plaça, Major, Son Torelló, Fossar, Trinquet, Mercadal, Bisbe, Son Torrents, Aigua, Aljubs, Son Costa, CEIP Rodamilans.

Sortirem de l’escola a les 13h. I minuts abans obrirem les portes perquè pugueu fotografiar als infants (sense separar-los del grup) i així evitarem aturar-nos contínuament durant l’itinerari de la rua.

Els alumnes de 3 i 4 anys acabaran la Rua a la plaça del Fossar (els de menjador avisau a la tutora) .

Recordau que aquest dia també farem el 2n Berenar solidarii els nins que hagin col·laborat berenaran de coca.

A les 14:00h vendrem coca a 0’50€ cada tros i “sa voluntat”. Tots els que volgueu participar d’aquesta activitat solidària heu de dur una carmanyola, plat, palangana, … per enportar-vos el que compreu.

Ja sabeu, en vendrem fins que s’acabin.

GRÀCIES A TOTS PER COL·LABORAR

El claustre de professors.