Concurs del logotip per l’hort

BASES DEL CONCURS

1 OBJECTE DEL CONCURS

El tema del concurs és el disseny d’un logotip per l’Hort i Corralet de l’escola.
El logo ha de servir per identificar i unificar totes les activitats lligades a aquests, i ha d’adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, cartells, correu electrònic, pàgina web, ..).

2 TIPUS DE CONCURS

Aquest concurs es desenvoluparà en una única fase en què el jurat determinarà el disseny guanyador.
Els logotips es realitzaran al centre, com una activitat educativa.

3 CONCURSANTS

Podran participar tots els alumnes matriculats al CEIP Rodamilans al curs 2012-2013, de manera individual o formant equips. No obstant això,cap participant podrà pertànyer a més d’un equip.

4 TERMINIS

La data límit per a la presentació de propostes seran les 14:00 hores del dia 8 de març de 2013.

5 PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

 1. En suport paper tamany DIN A 4.
 2. Cada concursant o equip podrà presentar fins a dues propostes de logotip.
 3. El logotip o logotips proposats a concurs podran ser en color o en blanc i negre.
 4. El logotip podrà ser només una representació gràfica o simbòlica, o també podrà incloure algun text com: hort escolar, hort ecològic, sostenible, mediambient o Rodamilans.

6 JURAT

El Jurat estarà compost per:

 • Toñi Torres, que actuarà com a presidenta del Jurat.
 • Toninaina Santamaría, que actuarà com a vocal del Jurat.
 • Margalida Mestre, que actuarà com a secretaria del Jurat.

7 CRITERIS DE VALORACIÓ

El Jurat valorarà, entre d’altres, els següents aspectes:

 • Facilitat d’identificació de la proposta amb l’hort i el corralet.
 • Disseny innovador i creatiu.

És condició imprescindible que el logotip sigui original i inèdit.

8 PREMI

Hi haurà un premi únic que consistirà en l’entrega d’una canastreta de productes ecològics.

9 CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • La participació al concurs, comporta la cessió dels drets d’explotació, reproducció en qualsevol suport o mitjà, i de propietat intel·lectual, amb caràcter d’exclusivitat i durant un temps indefinit a favor del centre Rodamilans.
 • El concurs es podrà declarar desert, en el cas que cap de les propostes presentades resulti suficientment satisfactòria per als objectius del concurs.
 • La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i la decisió inapel·lable del Jurat.
 • El resultat del mateix es farà públic el dia de la inauguració de l’exposició de l’Any Internacional de l’Aïgua.