Escola Matinera

 

CURS

2012-2013

SETEMBRE I  JUNY

ALTRES MESOS

 

7:00 a 9:00

8:00 a 9:00

7:00 a 9:00

8:00 a 9:00

1 fill

25,00€

15,00€

35,00€

20,00€

2 fills

44,00€

25,00€

60,00€

34,00€

1 dia esporàdic

4,00€

3,00€

4,00€

3,00€

Assegurança anual obligatòria d’accidents i responsabilitat civil 5,00€

Anuncis