AJUDES MENJADOR ESCOLAR CURS 15­/16

Els impresos es poden recollir a secretaria i s’han de presentar abans de dia 22 de gener.

Documentació que s’ha de presentar:

 1. ­ Sol∙licitud i annexes 4, 5, 6 i 7.
 2. ­ Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres majors de 16 anys.
 3. ­ Fotocòpia del llibre de família amb tots els components.
 4. Si és el cas, fotocòpia de:
 5. ­ Sentència de separació o divorci.
 6. ­ Certificat de convivència d’altres membres de la unitat familiar.
 7. ­ Llibre família nombrosa.
 8. ­ Certificat de discapacitat.
 9. ­ Documentació acreditativa de l’infant en acolliment.


PREUS MENJADOR ESCOLAR

Vos informam que els preus del servei de menjador escolar queden com el curs passat:

 • Eventuals i fixes 1 o 2 dies        6’40 €
 • Fixes 3, 4 o 5 dies                       5’90€
 • Bloc 5 tiquets                           32’00€

Si algú ja ha pagat, pot passar per secretaria i se li retornaran els 10 cèntims.

L’EQUIP DIRECTIU


Tiquets menjador

Hi ha a la venda blocs de 5 tiquets de menjador a 32 €.

Al tiquet s’ha de posar el nom, el curs i el dia que queda i entregar-­ho a secretaria sense haver de fer coa.

Els menús corresponents al mes de març, abril, maig i juny els podeu consultar a la pestanya serveis/menjador escolar


Ajudes de menjador, curs 2014-2015

ScreenClip

Ajudes de menjador, per més informació visitau l’enllaç o passau per secretaria a partir de dia 8 de gener.